BREAKING NEWS👊
Jest ustawa – zmienią się zasady wydawania uprawnień dla kierowców zawodowych🚛🚌
🚨🚨🚨 Nowelizacja ustawy o TRANSPORCIE DROGOWYM🚨🚨🚨
Jakie zmiany wprowadza ustawa?
👉część szkoleń będzie mogła być prowadzona dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co przyspieszy ich realizację i pozwoli na elastyczność zarówno dla kierowców zawodowych, jak i podmiotów szkolących.
👉nowela wprowadza też kartę kwalifikacji kierowcy, co ma pozwolić na łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.
👉PKZ, czyli profil kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym (podobnie jak PKK do prawa jazdy, tylko dla kierowców zawodowych) włącznie z badaniami lekarskimi oraz psychologicznymi (likwidacja wersji papierowych).
👉testy kwalifikacyjne odbywać się będą w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego
👉obniżenie do 21 lat granicy wieku uprawniającej do kierowania pojazdami kat. D, D+E dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną w tym bloku programowym 👩‍✈️👨‍✈️
👉ustawa wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej po stwierdzeniu przez wojewodę, że zostało wystawione niezgodnie ze stanem faktycznym ☝️

Powyższe informacje to tylko nieliczne ze zmian noweli ustawy. Z całością będzie można zapoznać się po ukazaniu się tekstu jednolitego ustawy o transporcie drogowym 🤝