Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii C+E jest:

ukończone 20 lat 9 miesięcy
posiadanie prawa jazdy kategorii C
18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)

Kurs obejmuje:

25 godzin praktycznych – w naszej Szkole na pojeździe marki MAN z przyczepą WIESE typu TANDEM oraz MAN 19.322 z naczepą FRUEHAUF
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
egzamin wewnętrzny praktyczny
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą
zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E

Jak wygląda egzamin państwowy na kategorię C+E?

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) składa się jedynie z części praktycznej
Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C+E przeprowadzany jest najpierw na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzamin prowadzony jest w ruchu drogowym

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym wykonywane są kolejno następujące zadania:

czynności kontrolno-obsługowe
sprzęganie przyczepy/naczepy
przygotowanie do jazdy
jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
manewry

Osoba egzaminowana wykonuje 2 wylosowane zadania – pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, drugie zadanie dotyczy sprawdzenia świateł.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • poziom płynu do wspomagania układu kierowniczego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • lub działanie sygnału dźwiękowego

Zadanie 2. Należy włączyć światła i sprawdzić ich działanie:

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania “STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła “STOP”)
 • działanie świateł cofania (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania świateł cofania)
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych
 • działanie świateł przeciwmgłowych (jeżeli występują)
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

W pozycji wyjściowej pojazd silnikowy ustawiony jest obok przyczepy (zazwyczaj dla osoby egzaminowanej jako pierwsza) lub sprzęgnięty z przyczepą (zwykle dla kolejnych osób z grupy egzaminowanej na placu manewrowym – wtedy należy wykonać najpierw rozprzęganie, następnie sprzęganie).

Osoba egzaminowana powinna przed rozpoczęciem sprzęgania sprawdzić:

 • mechanizm sprzęgający (w tym również przewody hamulcowe i elektryczne)
 • elementy przyczepy związane z jej załadunkiem
 • sposób zabezpieczenia ładunku

Następnie osoba egzaminowana przeprowadza sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym.

Zadanie powinno zostać wykonane w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

W trakcie sprzęgania osoba egzaminowana powinna kolejno wykonać następujące czynności: 

 1. Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę
 2. Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia.
 3. Regulacja wysokości zaczepu przyczepy (jeśli konstrukcja przyczepy to umożliwia)
 4. Połączenie zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem (uderzenie hakiem pojazdu w zaczep przyczepy tak, aby sworzeń haka wpadł w ucho zaczepu przyczepy lub w przypadku naczepy podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy)
 5. Po sprzęgnięciu pojazdów:
 • podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (przewód elektryczny nie może dotykać drogi i nie może ulec zerwaniu lub rozłączeniu w czasie jazdy – do podłączenia przewodu elektrycznego powinno nastąpić wyłączenie silnika pojazdu)
 • podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy (zasady jak przy podłączaniu przewodów elektrycznych – nie dotyczy przyczep z hamulcem najazdowym)
 • sprawdzenie działania świateł przyczepy (egzaminator informuje o działaniu świateł)
 • podniesienie podpory zaczepu przyczepy i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy (w przypadku zaczepu z podporą) lub zwolnienia blokady wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku zaczepu z regulacją wysokości)
 • zwolnienie hamulca postojowego przyczepy (jeżeli jest w niego wyposażona – egzaminator powinien o tym poinformować przed rozpoczęciem egzaminu)
 • sprawdzenie i ewentualne ustawienie korektora siły hamowania (jeżeli istnieje)

Kryteria zaliczenia zadania:

 • osoba egzaminowana wykonuje sprzęganie samodzielnie, z odpowiednią starannością i przestrzegając zasad BHP
 • w trakcie wykonywania zadania osoba egzaminowana nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa oraz może opuszczać pojazd – przed opuszczeniem pojazdu należy każdorazowo zaciągnąć hamulec awaryjny
 • oceniana jest umiejętności prawidłowego połączenia przyczepy z pojazdem silnikowym (nie jest oceniana równoległość ustawienia pojazdu i przyczepy)
 • osoba egzaminowana podczas wykonywania zadania nie może spowodować zagrożenia mogącego skutkować uszkodzeniem pojazdu lub przyczepy
 • osoba egzaminowana podczas wykonywania zadania nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa osób znajdujących się na placu manewrowym

Przygotowanie do jazdy polega na:

 • odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
 • ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa

Kryteria zaliczenia zadania:

 • upewnienie się o możliwości jazdy i płynne ruszenie pojazdem (łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika)
 • płynna jazda pasem ruchu do przodu
 • cofanie pasem ruchu (po prostej i po łuku), z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, i zakończenie cofania w polu zatrzymania pojazdu, w łącznym czasie nie dłuższym niż 5 minut
 • zatrzymanie pojazdu w polu zatrzymania, w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas ruchu – osoba egzaminowana może podczas wykonywania zadania jeden raz opuścić pojazd w celu kontroli odległości
 • nie wolno: najechać na krawężnik, pachołek lub tyczkę ograniczające pas ruchu,  potrącić tyczkę lub pachołek, przejechać przez linię (nie dotyczy linii wewnętrznych wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)

Osoba egzaminowana wykonuje losowo wybrany zestaw tj:

Zestaw nr 1.

 • parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
 • parkowanie prostopadłe (parkowanie tyłem)

Zestaw nr 2.

 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Jazda w ruchu drogowym

Podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E oraz C1+E część praktyczna prowadzona w ruchu drogowym powinna trwać minimum 45 minut.

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
 • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd  i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej.
 • wyprzedzania, omijania, wymijania,
 • zmiana pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo, oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu