Każdego roku coś ulega zmianie, jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące wyrabiania dokumentów pozwalających na kierowanie samochodem, motorem czy innym pojazdem. Specjalnie dla Was nasza szkoła jazdy w Stalowej Woli przygotowała krótki instruktarz tego, jak zapisać się na kurs prawa jazdy. Dzięki niemu dowiecie się, do których urzędów należy się udać, czy PKK jest niezbędny, jakie są wymagane wymiary zdjęcia, a także które dokumenty należy ze sobą zabrać. Polecamy wydrukować poniższą listę, by w czasie wątpliwości zawsze mieć ją pod ręką.

Aby zapisać się na kurs należy:

Skontaktować się z OSK MOTOS w celu ustalenia terminu badań lekarskich
Po badaniach, kursant zobowiązany jest złożyć w Wydziale Komunikacji lub w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, komplet następujących dokumentów:
o wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
o orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
o fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm, na wprost
o kserokopię prawa jazdy (jeżeli posiada)
o dowód osobisty lub paszport – DO WGLĄDU.
Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK)
Odbiór PKK następuje w dniu złożenia dokumentów oraz wydawany jest osobie zainteresowanej do rąk własnych
PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ należy przedstawić w OSK MOTOS najpóźniej w dniu planowanego rozpoczęcia szkolenia