Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii AM jest:

Ukończone minimum 13 lat i 9 miesięcy życia
Pisemna zgoda rodzica na uczestnictwo w kursie

Kurs obejmuje:

5 godzin teoretycznych
5 godzin praktycznych – w naszej Szkole na pojeździe marki JUNAK (z manualną skrzynią biegów)
egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
badania lekarskie
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
przeprowadzamy również jazdy uzupełniające dla kursantów
motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h