Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii B1 jest:

ukończone minimum 15 lat i 9 miesięcy życia
przed ukończeniem 16 roku życia wymagane jest pisemne pozwolenie od rodziców

Kurs obejmuje:

30 godzin teoretycznych
30 godzin praktycznych – w naszej Szkole na pojeździe marki LIGIER
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
badania lekarskie
prowadzimy kursy e-learningowe

Przeprowadzamy również jazdy uzupełniające dla kursantów!

czterokołowcem (pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg)
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM