Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii D jest:

ukończone 23 lata 9 miesięcy
szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
21 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
19 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych) 24 lata

Kurs obejmuje:

20 godzin teoretycznych
60/40* godzin praktycznych – w naszej Szkole na pojeździe marki RENAULT
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

* posiadając kategorię C liczba zajęć praktycznych zmniejsza się do 40 godzin

kierowanie autobusem, pojazdem wolnobieżnym autobusem
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM