Warunkiem przystąpienia do szkolenia na prawo jazdy kategorii A jest:

A1 – ukończone 15 lat 9 miesięcy (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)
A2 – ukończone 17 lat 9 miesięcy (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)
A – ukończone 23 lata 9 miesięcy lub posiadanie kategorii A2 przez okres co najmniej 2-óch lat
A – 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych, funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

Kurs obejmuje:

30 godzin teoretycznych
20 godzin praktycznych – w naszej Szkole na pojeździe marki KAWASAKI ER 6N do kat. A oraz KAWASAKI ER 650A – A2, SUZUKI 125 do kat. A1
prowadzimy kursy e-learingowe
egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny
materiały szkoleniowe (podręcznik kursanta z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi oraz testami plus płyta z testami)
badania lekarskie
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
motocyklem trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu krotność mocy tego motocykla
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;)
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM