Kochani! Świetna informacja!
Mimo postępujących obostrzeń rząd w drodze nielicznych wyjątków zezwolił naszej branży nauki jazdy na szkolenia. Definiuje to nowelizacja Dz.U. 1931.2020 co w wyjątkowych sytuacjach pozwoli na swobodne przemieszczanie się pracowników oraz osób szkolących się w naszym OSK.
Oczywiście zachowujemy wszelkie zasady bezpieczeństwa. W miejscu szkolenia obowiązują maseczki oraz dezynfekcja dłoni.
Dla zainteresowanych bezpłatnie uruchamiamy szkolenie w formie e-learningu, oraz zapewniamy kontakt z wykładowcą.
Każdy nasz pojazd po zakończonej jeździe jest dezynfekowany oraz wietrzony.
ZAPRASZAMY!!!